"Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért" Alapítvány

Az alapítvány célja:

Az Alapítók által felismerve, hogy a fentiekben megjelölt középfokú tanintézményben az iskolai szakmai, nevelő-oktató munka elképzelhetetlen jól képzett, az oktatáshoz értő szakemberek nélkül, az oktatás fejlődéséhez elengedhetetlen a szakmai képzés feltételeinek javítása, továbbá az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása, valamint a tehetséges tanulók támogatása érdekében tesznek az alábbiak szerint:

- Elősegíteni a szakmai képzés feltételeinek javítását;

- Biztosítani az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségét;

- Támogatni a tehetséges tanulók képzését, szakmai felkészülését;

- Lehetővé tenni az iskola költségvetésében nem biztosított, de szükséges tárgyi feltételek kialakítását, helyiségek célszerű átalakítását;

- Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok képzését, külföldi tanulmányutak szervezését;

- Hozzájárulni a kiváló szaktanárok, tehetséges tanulók külföldi tanulmányútjainak szervezéséhez;

- Növelni az oktatásban részt vevő pedagógusok, technikai dolgozók, tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával;

- Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében szükség esetén anyagi segítséget nyújt megfelelő képesítésű szakemberek alkalmazásához;

- Kezdeményezni és finanszírozni a tanórákon kívüli hasznos foglalkozásokat, szakkörök indítását;

- Külföldi kapcsolatokat létesíteni és külföldi szakmai tanulmányutakat, csereakciókat szervezni;

- Kapcsolatokat kialakítani, fenntartani más hazai és nemzetközi alapítvánnyal;

- Bekapcsolódni hazai és nemzetközi szakképzési, oktatási, nyelvi, kulturális programokba;

- Kiadványokat, eszközöket beszerezni;

Adószám: 18340837-1-03

Számlaszám: 10402506-25016806-00000000