Könyvtári információk

Könyvtárhasználat különös szabályai

Az iskolai könyvtár házirendje

Képek a könyvtárunkról

2015. december 1.

Olvasónap

Frissült: 2016. augusztus 10.

Tankönyvek átvétele a 2016/2017. tanévre:

A fizetős tanulók a megrendelt tankönyvcsomagot az alábbi időpontokban vehetik át az iskolában:

 2016.  augusztus 30. (kedd)    8.00 – 12.00

2016.  augusztus 31. (szerda)     12:00-16:00

A tankönyv végső megrendelője a tanuló, így átvételre is a tanuló és/vagy törvényes képviselője jogosult; az átadás-átvétel után a tankönyvcsomagok ellenértékének befizetéséért, a befizetés esetleges elmulasztásával okozott kárért a felelősség a továbbiakban nem az iskolát, hanem a szülőt/tanulót terheli.

 A tankönyvtámogatásra jogosult tanulók ebben a tanévben is az iskolai könyvtáron keresztül kapják meg tankönyveiket az alábbiak szerint:

2016. szeptember 5. (hétfőn)     09.00 – 13.00:

10 - 12 osztályok  - a behozott előző évi tankönyveket vehetik fel. Igazolások beszedése, és az igénylőlapok kiosztása is ekkor történik.

2016. szeptember 01. (csütörtök):

 9. osztály - ingyenes tankönyv kiosztása, igazolások beszedése.

Frissült: 2016. június 27.

Tájékoztató Szülők részére a 2016/17-es tankönyvrendelésről.

A http://szuloifelulet.kello.hu weboldalon az alábbi funkció lesz elérhető:

A szülő megtekintheti, módosítási kéréseit jelezheti a tankönyvfelelős részére a gyermeke(i) tankönyvrendelésével kapcsolatban

 A fizetős státuszú gyermekek szülei részére az eddigi csekkes fizetési mód mellett, nyújt a KELLO elektronikus számla igénylési lehetőséget is. Vagy más fizetési módok választására (utalás, bankkártya fizetés) is lesz lehetőség.

Kérjük, hogy a fentieknek megfelelően használják a szülő felületet, és ott jelezzék a tankönyvmegrendeléssel kapcsolatban felmerülő eseteleges problémájukat, változtatásra irányuló igényeiket.

Az iskola kéri, hogy ezt a kedves szülők 2016. június 30. reggel 8 óráig tegyék meg. Később a módosításra, kérésre már nem lesz lehetőség.


2014. szeptember 12.

Könyvtárhasználat különös szabályai

 A könyvtár nyitva tartása, kölcsönzési ideje:

 Hétfő:                          8:00-tól             14:00-ig

Kedd:                           8:00-tól             14:30-ig

Szerda:                        8:00-tól             12:30-ig

Csütörtök:                  9:30-tól             14:30-ig

Péntek:                        8:00-tól             12:00-ig

 A kölcsönzési idő 3 hét, ami kétszer meghosszabbítható.

 A könyvtár szolgáltatásait, igénybevételének módját, használóinak körét könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.

 Minden diák a tanítás utolsó napjáig köteles a kikölcsönzött dokumentumokat visszahozni.

 A könyvtár a nyitvatartási időn kívül más időpontban a könyvtár szolgáltatásai nem vehetők igénybe, és ott könyvtárhasználati óra, vagy egyéb foglalkozás nem tartható.

 A könyvtárhasználati rend nyilvánosságra hozatalának helye: internet, intranet, hirdetőtábla.

 Tankönyvhasználat különös szabályai

 A tankönyvhasználattal, kölcsönzéssel kapcsolatos szabályokat a házirend tartalmazza.

2014. szeptember 12.

Az iskolai könyvtár házirendje

1.      A könyvtár használatára jogosultak köre:

·         az iskola tanulója

·         az iskola tanára

·         az iskolával munkaviszonyban álló dolgozó

 

2.      A könyvtárhasználat módjai, feltételei:

·         Helyben használat:

Csak helyben használható dokumentumok:

ü  Kézikönyvtári állományrész

ü  Audiovizuális dokumentumok

ü  Számítógépes információhordozók

ü  Folyóiratok

ü  Multimédiás eszközök

·         Csoportos használat:

Az osztályok, tanulócsoportok részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, szaktanárok szakórákat, fejlesztőpedagógusok foglalkozásokat tartanak.

 

3.      Kölcsönzési előírások:

A könyvtárból bármilyen dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni.

·         Dokumentumot kivinni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel lehet.

·         A kölcsönözhető dokumentumok száma Max. 3 db/fő

 

Kölcsönzési idő:3 hét, kétszer meghosszabbítható.

 

Nyitvatartási idő (22óra/hét)

Hétfő

8:00-13:00

Kedd

8:00-12:30

Szerda

8:00-11:00 és 12:00-13:30

Csütörtök

8:00-13:00

Péntek

8:00-12:00

 


Képgaléria