Iskolánk története

 

Az intézményt 1929-ben alapította a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara. Az iskola a háborúig 140 kh mintagazdasággal rendelkezett, amely európai hírű volt.

1948-ban államosították az intézetet, és kísérleti gazdaságok működtették.

1949-72. között szakiskolai képzés volt, majd középfokú intézetként végezte az iskola a szakmai képzést.

1953-ban, az iskolában az FM központi irányításával folyt az oktatás.

1963-ban végzett az első ifjúsági korú osztály, és a tanulók szakmunkás-bizonyítványt kaptak.

1981-ben, a városban új épületbe költözött az intézmény és felvette Kocsis Pál szőlőnemesítő nevét.

1988-tól az intézet szakközépiskolai képzést folytat.

1984-től az iskolát folyamatosan áthelyezte a város vezetése a volt országos pedagógus árvaház patinás épületébe.

1992-ben az intézet 135 ha területet kapott a szakmai gyakorlati oktatás kialakítása érdekében központi földalapból.

1993-ban a szakképzés korszerűsítése érdekében részt vett az intézmény a világbanki programban, ahol a nevelőtestület jelentős tantervfejlesztő tevékenységet végzett.

1995-től került kialakításra a környezetvédelmi képzés és 1998-ban indult az első környezetvédelmi technikus osztály.

1998-ban kapcsolódott be az iskola a Világbanki „A” komponensbe, ahol a szakpedagógusok kompetencia alapú tanterveket készítettek.

Az intézet kezdeményezésére az iskola innovatív munkájának köszönhetően készült el az Agrárkörnyezet-gazda központi OKJ-ba került szakmai program.

A hagyományos agrár-kertészeti szakmai képzést folyamatosan bővítette az intézmény, és 1998-ban a lótenyésztő szakmai képzés is beindult.

1999-ben a Leonardo programba is bekapcsolódott az intézet és 25 tanuló és két tanár vezetésével Salisbury-ben szakmai, idegen nyelvi gyakorlaton vett részt.

A „Fedezd fel Franciaországot” országos vetélkedőn tanulóink 1999-ben első helyezést értek el és egy osztály egy hetes franciaországi tanulmányúton vett részt, ahol olyan a Lycée Agro-Alimentaire Félix KIR. dijoni iskola volt a házigazda.

Az iskolának széleskörű külföldi szakmai, kulturális és sport kapcsolatai vannak különböző testvérintézményekkel. (Mezőgazdasági Szakközépiskola Galánta, Futaki Mezőgazdasági Szakközépiskola)

2006/2007-es tanévtől részt veszünk az szakiskolai megújításért létrehozott  Szakiskolai Fejlesztési Programban. Ennek köszönhetően az oktatásunkat leginkább projekt alapú és kompetencia alapú oktatás jellemzi.

2008. július 1.-től a Kecskeméti Humán Középiskola egyik tagintézménye lettünk.

2015. szeptember 1.-től a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába került az iskola.